Nyitólap Beszédek Órarendek Tanrendek Keresés Impresszum


A Magyar Királyi József-Műegyetem programja az 1931-32. tanévre.
 Első rész. Műegyetem dolgozóinak névsora.
 Második rész. Az 1931/32. tanévben tartandó előadások és gyakorlatok.
 Harmadik rész. Névjegyzéke azoknak, akik az 1930/31. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen doktorokká avattattak.
 Negyedik rész. Névjegyzéke azoknak, akiknek külföldi műszaki doktori oklevele az 1930/31. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen honosíttatott. Ötödik rész. Névjegyzéke ama végzett műegyetemi hallgatóknak, akik az 1930/31. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen építészi, mérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki vagy közgazdaságtudományi oklevelet szereztek.
 Hatodik rész. Névjegyzéke azoknak, akiknek külföldi oklevele az 1930/31. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen honisíttatott.
 Hetedik rész. A M. Kir. József-Műegytemre beiratkozott hallgatók névjegyzéke az 1930/31. tanév I. és II. felébven.
 Nyolcadik rész. Tiszteletbeli műszaki doktorok. A közgazdaságtudományok tiszteletbeli doktora.
 Kilencedik rész. A M. Kir. József-Műegyetem volt rektorainak és dékánjainak névsora az 1871. év óta, amely évben nyert a Műegyetem egyetemi szervezetet.
 Függelék. Kivonat a Műegytem fölvételi, tanulmányi, tandíj- és fegyelmi szabályzatából.