Nyitólap Beszédek Órarendek Tanrendek Keresés Impresszum


A Magyar Királyi József-Műegyetem programja az 1927/28. tanévre.
 Első rész. Műegyetem oktatóinak névsora.
 Második rész. Az 1927/28. tanévben tartandó előadások és gyakorlatok.
 Harmadik rész. Tiszteletbeli műszaki doktorok. A közgazdaságtudományok tiszteletbeli doktora.
 Negyedik rész. Névjegyzéke azoknak, akik az 1926/27. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen doktorokká avattattak, illetőleg akiknek külföldi doktori oklevele, e Műegyetemen honosíttatott.
 Ötödik rész. Névjegyzéke ama végzett műegyetemi hallgatóknak, akik az 1926/27. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen építészi, mérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki vagy közgazdaságtudományi oklevelet kaptak, illetőleg akiknek külföldi oklevele e Műegyetemen honosíttatott.
 Hatodik rész. A M. Kir. József-Műegyetemre beiratkozott hallgatók névjegyzéke az 1926/27. tanév I. és II. felében.
 Függelék. Kivonat a Műegytem fölvételi, tanulmányi, tandíj- és fegyelmi szabályzatából.