Nyitólap Beszédek Órarendek Tanrendek Keresés Impresszum


A Magyar Királyi József-Műegyetem programja az 1929/30. tanévre.
 Első rész.. Műegyetem dolgozóinak névsora.
 Második rész. Az 1929/30. tanévben tartandó előadások és gyakorlatok.
 Harmadik rész. Névjegyzéke azoknak, akik az 1928/29. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen doktorokká avattattak.
 Negyedik rész. Névjegyzéke ama végzett műegyetemi hallgatóknak, akik az 1928/29. tanévben a M. Kir. József -Műegyetemen építészi, mérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki vagy közgazdaságtudományi oklevelet kaptak.
 Ötödik rész. Névjegyzéke azoknak, akiknek külföldi oklevele az 1928/29. tanévben a M. Kir. József-Műegyetemen honosíttatott.
 Hatodik rész. A M. Kir. József-Műegyetemre beiratkozott hallgatók névjegyzéke az 1928/29. tanév I. és II. felében.
 Hetedik rész. Tiszteletbeli műszaki doktorok. A közgazdaságtudományok tiszteletbeli doktora.
 Nyolcadik rész. A M. Kir. József-Műegyetem volt rektorainak és dékánjainak névsora az 1871. év óta, amely évben nyert a Műegyetem egyetemi szervezetet.
 Függelék. Kivonat a Műegyetem fölvételi, tanulmányi, tandíj- és fegyelmi szabályzatából.